2022-06-2310 minutes

რა არის სმარტ კონტრაქტი და როგორ შეუძლია მას დაეხმაროს თქვენს ბიზნესს ?

ციფრული სამყარო ყოველდღიურად ვითარდება და სმარტ კონტრაქტი ამ განვითარების ერთ-ერთი გამოვლინებაა. დღევანდელ ბლოგში გაეცნობით დეტალურ ინფორმაციას სმარტ კონტრაქტის შესახებ და გავიგებთ თუ როგორ შეუძლია მას დაეხმაროს ბიზნესს.

რა არის სმარტ კონტრაქტი?


ბლოკჩეინმა ციფრულ ბიზნესსა და ზოგადად კრიპტო სამყაროში უამრავი შესაძლებლობა გააჩინა, მათ შორისაა სმარტ კონტრაქტები.

მათი დახმარებით შესაძლებელია ტრანზაქციების გამარტივება, ავტომატიზაცია, ხარჯების შემცირება და ზოგადად ბიზნეს დინამიკის გაუმჯობესება.


სმარტ კონტრაქტი არის კომპიუტერული პროგრამა, რომელიც ავტომატურად ასრულებს ციფრული ხელშეკრულების პირობებს. ეს ტექნოლოგია საფუძვლად უდევს დეცენტრალიზებული ფინანსებისა (DeFi) და NFT ინდუსტრიებს. NFT-ის ყველა სტარტაპი მაქსიმალურად ცდილობს დანერგოს სმარტ კონტრაქტები თავიანთ პროექტებში.


კონტრაქტები ინახება ბლოკჩეინზე, რომელიც შეიცავს ჩანაწერების მზარდ სიას. თითოეული ბლოკი დაკავშირებულია წინასთან და ინახავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას ტრანზაქციების შესახებ.


ტრადიციული კონტრაქტებისგან განსხვავებით, სმარტ კონტრაქტები თავადვე ასრულებენ ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ პირობებს. ანუ, კონტრაქტში წინასწარაა გაწერილი ყველა ის მოქმედება, რომელიც პირობების დაცვის შემთხვევაში უნდა შესრულდეს და სმარტ კონტრაქტი ამ პროცესების ავტომატიზაციას უზრუნველყოფს.

როგორ მუშაობს სმარტ კონტრაქტი?


სმარტ კონტრაქტის შემუშავება იწყება ბიზნეს გუნდებისა და ბლოკჩეინ დეველოპერის თანამშრომლობით. ამ დროს ყალიბდება კონტრაქტის ყველა ის პირობა, რაც წარმატებული საქმიანობისთვისაა საჭირო.


არსებობს მარტივი და რთული ლოგიკები, რომლებსაც ბიზნესები განსხვავებულად აყალიბებენ. მაგალითად, მარტივ ლოგიკად შეიძლება ჩაითვალოს სტანდარტული გადარიცხვების ტექნოლოგია, ხოლო რთულად - დაზღვევის ანაზღაურების ავტომატური მიწოდება.


მხარეების მიერ კონტრაქტის ყველა საჭირო პირობის ჩამოყალიბების შემდეგ, დეველოპერები ქმნიან და ამოწმებენ სამუშაო ლოგიკას, რათა დადასტურდეს სმარტ კონტრაქტის ქმედითუნარიანობა. ამის შემდეგ, მიღებული მონაცემები იგზავნება უსაფრთხოების განხილვის გარემოში და ყველა დეტალის დაზუსტების შემდეგ, სმარტ კონტრაქტი ხდება ბლოკჩეინის ნაწილი.


უამრავი სმარტ კონტრაქტი აგებულია და განთავსებულია Ethereum ბლოკჩეინზე. ეს იდეალური ადგილია სმარტ კონტრაქტების შესაქმნელად, განსაკუთრებით Solidity-ის გამო, რომელიც უშუალოდ ეთერიუმის ბლოკჩეინისთვის შეიქმნა. Solidity ორიენტირებულია სმარტ კონტრაქტების შესაქმნასა და განსათავსებაზე. ეს არის Javascript-ის მსგავსი სკრიპტირების ენა. აღსანიშნავია, რომ Solidity-ზე ყველა შეცდომის შეფასება და აღმოფხვრა მის გაშვებამდე ხდება, რაც მისი მოქნილობისა და უსაფრთხოების გარანტია.

სმარტ კონტრაქტის უპირატესობები


სმარტ კონტრაქტებს იმაზე მეტი სარგებლი და უპირატესობა აქვს ციფრული ბიზნესისთვის, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს.

უსაფრთხოება


ბლოკჩეინში ტრანზაქციების ჩანაწერები დაშიფრულია, რაც ყველა კიბერ თაღლითს საქმეს ძალიან ურთულებს. იმის გამო, რომ ყოველი ბლოკი წინა და მომდევნო ბლოკთანაა დაკავშირებული, ჰაკერებს ერთი ჩანაწერის შესაცვლელად მთელი ჯაჭვის შეცვლა მოუწევთ. ამ პროცესების შემჩნევა ძალიან ადვილია და სწორედ ეს ანიჭებს სმარტ კონტრაქტებს მეტ უსაფრთხოებას.

ხარჯის ეკონომია


სტანდარტულ ხელშეკრულებებში საჭიროა შუამავლის დაქირავება, რაც ცალკე მნიშვნელოვან ხარჯებთანაა დაკავშირებული. სმარტ კონტრაქტების შემთხვევაში ყველაფერი ავტომატიზებულია და სხვადასხვა ტრანაქციების განხორციელებისას, მნიშვნელოვანი ფინანსური შეღავათის მოტანა შეუძლია ბიზნესისთვის.

სიჩქარე და ეფექტურობა


მას შემდეგ, რაც ყველა სახელშეკრულებო პირობა შესრულდება, კონტრაქტში ჩაშენებული პირობები დაუყონებლივ აქტიურდება. ამის გარანტი სმარტ კონტრაქტის ავტომატიზებული და ციფრული ბუნებაა, რაც სიჩქარესა და ეფექტურობას უზრუნველყოფს.

გამჭვირვალობა


იქიდან გამომდინარე, რომ მესამე მხარე არ არსებობს სმარტ კონტრაქტების სპეციფიკაში, შეუძლებელია ინფორმაციის შეცვლა პირადი სარგებლის მიღების მიზნით. აქ ყველა ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, რაც კი შეიძლება გახდეს თაღლითური სქემის ნაწილი.

სანდო საცავი და მისი რეზერვაცია


სმარტ კონტრაქტები ბლოკჩეინზე ინახავს ტრანზაქციასთან დაკავშირებულ ყველა მონაცემს. ეს მონაცემები უცვლელია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი შეცვლა ან წაშლა შეუძლებელია. ეს ბიზნესს აძლევს უსაფრთხო გზას, მათს ტრანზაქციებთან დაკავშირებული მონაცემების შესანახად. ვინაიდან სმარტ კონტრაქტები ინახება ბლოკჩეინზე, მათი სარეზერვო ასლი ასევე იქმნება ქსელის ყველა ნოუდზე.

რომელი ინდუსტრიები იყენებენ სმარტ კონტრაქტებს?


სმარტ კონტრაქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ ინდუსტრიაში, სადაც არის კონტრაქტების უსაფრთხო და ეფექტური მართვის საჭიროება. მაგრამ არსებობს სფერეობი, სადაც მათი საჭიროება ბევრად მაღალია.

საბანკო-საფინანო სერვისები


ჭკვიანმა კონტრაქტებმა და ბლოკჩეინის ტექნოლოგიებმა შეიძლება ხელი შეუშალოს საბანკო და ფინანსური სერვისების ინდუსტრიას, კონტრაქტების მართვის მეტად უსაფრთხო და ეფექტური გზით. მაგალითად, სმარტ კონტრაქტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას KYC პროცესებისთვის, ავტომატური ბილინგისთვისა და აქტივების სამართავად.

სადაზღვევო ინდუსტრია


სმარტ კონტრაქტები სადაზღვევო კომპანიებისთვის ოპერაციების გამარტივების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. პრეტენზიების პროცესის ავტომატიზირება უამრავი დროისა და თანხის დაზოგვის საშუალებაა. ამ სფეროში კონტრაქტის შინაარსები მეტად კომპლექსურია, რაც აჩენს რთული საკონტრაქტო ლოგიკის შექმნის აუცილებლობას.

ჯანდაცვა


ჯანდაცვის სფერო ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო ინდუსტრიაა სმარტ კონტრაქტების დანერგვის კუთხით. ამ სფეროში ყოველი წამი მნიშვნელოვანია და, შესაბამისად, პაციენტების მონაცემების მართვიდან დაწყებული, მათი პრეტენზიების დამუშავების ჩათვლით, ციფრული ავტომატიზაცია ორივე მხარეს უამრავ სარგებელს აძლევს.

უძრავი ქონება


უძრავის ქონების ინდუსტრიაში უამრავი ჩანაწერი და დოკუმენტი ტრიალებს, რაც, თავისმხრივ, იწვევს ქაოსსა და მართვის პრობლემებს. სმარტ კონტრაქტების დახმარებით შესაძლებელია ყიდვა-გაყიდვა-გაქირავების პროცესების გამარტივება.

რატომ არის სმარტ კონტრაქტი მნიშვნელოვანი?


სმარტ კონტრაქტები ამჟამად აქტიურად გამოიყენება კრიპტოვალუტებით ტრანზაქციების შესასრულებლად. დეცენტრალიზებული აპლიკაციებისა და სმარტ კონტრაქტების ურთიერთობა ბლოკჩეინის მომავალია და მას აქვს საკმარისი პოტენციალი, რომ ციფრული ბიზნესის წარმოებისას იყოს რევოლუციური.

ვინაიდან სმარტ კონტრაქტი მესამე მხარის ჩართულობას არ მოითხოვს, ის ხდება მეტად იაფი, სასურველი, სწრაფი და მოქნილი სისტემა, ნებისმიერი ციფრული ბიზნესისთვის. ავტომატიზებული ბუნების გარდა, სმარტ კონტრაქტი ციფრულ სამყაროში უსაფრთხოებითაც გამოირჩევა, რადგან ის განაწილებულებია ბლოკჩეინზე.

WEB3 ინტერნეტის მომავალია, სადაც ყველაფერი ციფრულად ავტომატიზებული იქნება. ამ დიდი სისტემის ნაწილი იქნება სმარტ კონტრაქტი, რომელიც სხვადასხვა სტარტაპს დაეხმარება ბიზნესის ავტომატიცაციაში თანამედროვე ვალუტის - კრიპტოვალუტის მარტივად მისაღებად.

Support